• Doradca Restrukturyzacyjny
  • Rzeczoznawca Budowlany
  • Biegły Sądowy
  • Mediator
  • Postępowania restrukturyzacyjne
  • Ekspertyzy i opinie budowlane
  • Mediacje
  • Powiernictwo inwestycyjne
  • Nadzory budowlane
Zapraszam do zapoznania się z oferowanymi przeze mnie usługami
oraz ofertą nieruchomości i ruchomości przeznaczonych do zbycia
w prowadzonych postępowaniach upadłościowych.